Danh mục sản phẩm của chúng tôi

Là nhà sản xuất hàng đầu về các giải pháp di động để cung cấp năng lượng trong các ngành công nghiệp yêu cầu khắt khe, RRC power solutions đặt ra các tiêu chuẩn mới trên thị trường. Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm từ bộ pin tiêu chuẩn và dành riêng cho khách hàng đến bộ sạc, bộ điều hợp xe hơi và các phụ kiện phù hợp khác.
Sự nghiệp tại RRC

Tại RRC Power Solutions, chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng có động lực muốn cùng chúng tôi định hình tương lai trong lĩnh vực cung cấp điện di động. Quý vị có cơ hội phát huy hết tiềm năng của mình trên nhiều con đường sự nghiệp khác nhau trong công ty của chúng tôi.RRC power solutions

Kể từ khi được thành lập vào 1989, RRC Power Solutions đã không ngừng phát triển thành công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp năng lượng di động. Với các sản phẩm và công nghệ định hướng tương lai, chúng tôi là người đi đầu trong thị trường và do đó mang lại cho khách hàng một lợi thế cạnh tranh quan trọng.