Thông tin đăng ký

RRC power solutions GmbH
Technologiepark 1
D-66424 Homburg/Saar

ĐT: +49 (0) 6841 9809 0

info@rrc-ps.com
www.rrc-ps.com


Đăng ký thương mại: Tòa án quận Saarbrücken, HRB số B3426

Mã số thuế: DE172813096

Giám đốc điều hành: Gerhard Ruffing, Markus Ruth

Biên tập viên: Torsten Raak

Copyright: © 2018 RRC power solutions GmbH - Mọi quyền đều được bảo lưu

 

Trách nhiệm pháp lý / Bảo vệ dữ liệu / Liên kết

RRC power Solutions GmbH không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc không đảm bảo đối với nội dung của các trang web đã được công ty đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến. Người truy cập theo các liên kết đến các trang web và homepage khác tự chịu rủi ro và sử dụng chúng theo các điều khoản sử dụng hiện hành trên các trang web này.

RRC power solutions GmbH luôn nỗ lực để cung cấp thông tin một cách chính xác và đầy đủ trên trang web của mình. Tuy nhiên, công ty không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc không đảm bảo về tính thời sự, đúng đắn và đầy đủ của thông tin được cung cấp.

Trừ khi có quy định khác, tất cả các nhãn hiệu trên trang web này đều được bảo vệ theo luật nhãn hiệu. (Điều này đặc biệt áp dụng cho các nhãn hiệu, ký hiệu kiểu, biểu trưng và biểu tượng. Sở hữu trí tuệ có trong đó như bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền đều được bảo vệ.) Trang web này không cấp giấy phép sử dụng tài sản trí tuệ của RRC power Solutions GmbH hoặc các bên thứ ba.

Dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ được xử lý theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu của Liên bang Đức (BDSG). Dữ liệu của quý vị sẽ được sử dụng riêng cho mục đích xử lý hợp đồng và trả lời các câu hỏi của quý vị. Quý vị có thể tìm thêm thông tin chi tiết về vấn đề này trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

RRC power Solutions GmbH có quyền thay đổi hoặc bổ sung thông tin được cung cấp mà không cần thông báo trước.