Cách sản xuất của chúng tôi

Pin và bộ sạc của chúng tôi được sản xuất trên cơ sở sản xuất hiện đại với mức độ tự động hóa cao. Bằng cách này, chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của thị trường về chất lượng và độ tin cậy của quy trình cao. Tất cả các cơ sở sản xuất đều được chứng nhận theo ISO9001, ISO13485 (nhà sản xuất thiết bị y tế) và ISO14001 (hệ thống quản lý môi trường) và tuân theo khái niệm TQM (Total Quality Management-Quản lý chất lượng toàn diện).


Chiến lược sản xuất và hậu cần linh hoạt

Bằng cách duy trì các địa điểm toàn cầu ở Châu Á, Châu Âu và Hoa Kỳ, chiến lược sản xuất pin và bộ sạc của chúng tôi có thể được điều chỉnh theo các yêu cầu kỹ thuật, hậu cần và thương mại.

Hệ thống hậu cần có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng với HUB trung tâm đặt tại Hồng Kông cỏ khả năng hỗ trợ giao hàng tối đa.Trách nhiệm địa phương

Chúng tôi công nhận Code of Conduct/Bộ quy tắc ứng xử của ngành công nghiệp điện tử và cam kết tuân thủ nghiêm ngặt tại tất cả các địa điểm sản xuất trên toàn thế giới.


Lợi thế của quý vị khi làm việc với RRC:

  • Cơ sở sản xuất ở Châu Âu và Châu Á tuần theo yêu cầu kỹ thuật, hậu cần và thương mại
  • ISO9001, ISO13485, ISO14001 được chứng nhận và TQM
  • Cơ sở sản xuất hiện đại với mức độ tự động hóa cao
  • Quy trình chất lượng tự động, đi kèm với sản xuất với sự kiểm soát 100%
  • Tracking & Traceability (Theo dõi & Truy xuất nguồn gốc)
  • HUB trung tâm và trung tâm thực hiện đơn hàng ở Hồng Kông

Cơ hội của bạn: Sự nghiệp tại RRC power solutions!