Bảo vệ dữ liệu

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu sau đây được áp dụng cho việc sử dụng các ưu đãi trực tuyến của chúng tôi trên www.rrc-ps.com (sau đây gọi là "trang web").

Quý vị cũng có thể truy cập trang web thông qua các tên miền sau:

rrc-wireless-power.com
rrc-wireless-power.de
rrc-wireless.com
rrc-wireless.de
rrc-powersolutions.com
rrc-ps.de
powersolutions.de
poweringyourideas.com
rrc-ps.eu
rrc-ps.org
rrc-ps.net
rrc-ps.jp
rrc-ps.it
rrc-ps.info
rrc-ps.fr
rrc-ps.es
rrc-ps.biz

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này áp dụng cho các miền được liệt kê ở trên.

Chúng tôi rất chú trọng đến việc bảo vệ dữ liệu. Việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị được diễn ra tuân theo các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, đặc biệt là Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị để có thể cung cấp cho quý vị cổng thông tin được đề cập ở trên. Tuyên bố này mô tả cách thức và mục đích dữ liệu của quý vị được thu thập và sử dụng cũng như lựa chọn có liên quan đến dữ liệu cá nhân của quý vị.

Bằng cách sử dụng trang web này, quý vị sẽ đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chuyển tiếp dữ liệu của mình theo chính sách bảo mật này.

 

Chịu trách nhiệm về việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị theo Điều 4 Số 7 GDPR là

RRC power solutions GmbH
Technologiepark 1
66424 Homburg

E-Mail: datenschutz@rrc-ps.de

 

Theo Điều 4 số 1 GDPR, dữ liệu cá nhân là tất cả thông tin liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được. Điều này bao gồm, ví dụ như thông tin về tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc địa chỉ IP của quý vị. Thông tin không thể được sử dụng để nhận dạng quý vị, ví dụ như dữ liệu và thông tin ẩn danh, không phải là dữ liệu cá nhân.

 

a) Protokolldaten/Server-Log-Files

a) Dữ liệu giao thức/Server-Log-Files

    Khi truy cập trang web này

 • Tên và URL của tệp được truy xuất
 • Ngày và giờ truy xuất
 • lượng dữ liệu được chuyển
 • Thông báo truy xuất thành công (HTTP response code)
 • Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt
 • Hệ điều hành
 • Referer URL (tức là trang đã truy cập trước đó)
 • Các trang web được hệ thống của người dùng truy cập thông qua trang web của chúng tôi
 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet của người dùng
 • Địa chỉ IP và nhà cung cấp đã yêu cầu  đã lưu.

b) Dữ liệu trong biểu mẫu liên hệ trực tuyến

    Nếu quý vị sử dụng biểu mẫu trực tuyến để liên hệ với chúng tôi hoặc biểu mẫu trực tuyến để yêu cầu sản phẩm,

 • Họ của quý vị và, nếu có, tên
 • công ty liên kết
 • quốc gia (đối với các yêu cầu về sản phẩm)
 • địa chỉ email của quý vị
 • nội dung tin nhắn của quý vị

    và có thể cung cấp thêm thông tin tự nguyện khác, như

 • Số điện thoại của quý vị

    được thu thập và xử lý.

c) Dữ liệu trong các mẫu đơn đăng ký trực tuyến (“Sự nghiệp”)

Trong phạm vi sử dụng mẫu đơn đăng ký trực tuyến

 • vị trí quý vị đang ứng tuyển
 • Họ và tên cùng với lời chào của bạn
 • Ngày sinh của quý vị
 • Địa chỉ của quý vị
 • Số điện thoại của quý vị
 • Địa chỉ email của quý vị
 • kỳ vọng về mức lương của quý vị
 • ngày bắt đầu làm việc sớm nhất có thể
 • và các tài liệu đính kèm của quý vị (ảnh, thư xin việc, CV, chứng chỉ)
 • được thu thập và xử lý.

 

Cơ sở pháp lý để lưu trữ dữ liệu nhật ký là theo Điều 6 mục 1, f) GDPR. Dung lượng lưu trữ 7 ngày để dành riêng cho mục đích đảm bảo hoạt động bình thường của máy chủ. Quyền lợi này đối với an toàn hoạt động của máy chủ cần thiết hơn bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến việc xóa dữ liệu ở trên ngay lập tức. Là một người truy cập trang web, quý vị cũng có quyền lợi bình đẳng trong việc truy cập và sử dụng trang web một cách an toàn nhất có thể.

 

Ngoài dữ liệu nhật ký được lưu trữ tự động (xem ở trên) và dữ liệu được quý vị tự nguyện cung cấp, - không có dữ liệu cá nhân nào về quý vị sẽ được thu thập hoặc lưu trữ- mà không có sự đồng ý của quý vị. Chỉ quý vị mới quyết định xem có muốn tiết lộ dữ liệu cá nhân cho mục đích thu nhận liên lạc hay cho mục đích ứng tuyển trực tuyến hay không. Nếu quý vị cung cấp những dữ liệu đó về bản thân, quý vị sẽ đồng ý với việc lưu trữ và sử dụng theo ý nghĩa của luật bảo vệ dữ liệu. Dữ liệu cá nhân do quý vị chia sẻ này chỉ được sử dụng để trả lời câu hỏi của quý vị hoặc để gửi thông tin hay đề nghị được yêu cầu đến quý vị.

Nếu quý vị ứng tuyển một hoặc nhiều vị trí bằng cách sử dụng mẫu đơn đăng ký trực tuyến, dữ liệu này sẽ chỉ được sử dụng để thực hiện quy trình ứng tuyển.

Quý vị có thể thu hồi sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu bất kỳ lúc nào trong tương lai.

Dữ liệu ứng tuyển đã nộp và các tài liệu ứng tuyển của quý vị sẽ được xóa chậm nhất sau 6 tháng, miễn là ứng tuyển đó không dẫn đến việc điều chỉnh việc làm.

 

Ngoài các dịch vụ trên và cho mục đích thử nghiệm, dịch vụ phân tích web Matomo, một dịch vụ của InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, NZBN 6106769, ("Matomo"), đã được sử dụng để thu thập các dữ liệu thống kê về việc sử dụng các vị trí ứng tuyển trên trang web. Việc bảo vệ dữ liệu của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi cũng đã cấu hình Matomo để địa chỉ IP của quý vị chỉ được ghi lại ở dạng viết tắt. Bởi vậy, chúng tôi xử lý dữ liệu sử dụng của quý vị một cách ẩn danh. Chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về con người quý vị. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về các điều khoản sử dụng và quy định bảo vệ dữ liệu của Matomo tại:  https://matomo.org/privacy/.

 

No tracking because of disabled JavaScript or activated ad blocker.


Hệ thống hỗ trợ dưới dạng một chatbot khả dụng trên trang web này. Nếu quý vị sử dụng hệ thống này, lịch sử trò chuyện sẽ được ghi lại. Điều này nhằm cải thiện và phát triển hơn nữa dịch vụ của chúng tôi dành cho những người truy cập vào trang web của chúng tôi. Quá trình xử lý dữ liệu này diễn ra theo Điều 6 Đoạn 1 Câu 1 lit. a và f GDPR. Tất cả lịch sử trò chuyện sẽ bị xóa chậm nhất là sau 3 tuần, sau khi chúng được ghi lại.

Ngoài trang web này, chúng tôi vận hành một trang Facebook riêng (gọi là "Fanpage") cho các mục đích quảng cáo, tiếp thị và thông tin và để có thể liên hệ trực tiếp với người truy cập của Fanpage (thường là những người quan tâm, khách hàng, ứng viên, v.v. ).

Chúng tôi sử dụng các đánh giá tổng hợp, không nhận dạng cá nhân về dữ liệu sử dụng Fanpage (gọi là "dữ liệu Insights") cho mục đích tối ưu hóa nội dung Fanpage.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu này là Điều 6 Đoạn 1 lit. f) GDPR và lợi ích hợp pháp cơ bản trong việc cung cấp các tùy chọn thông tin và truyền thông hiệu quả cho người truy cập vào fanpage.

Facebook chịu trách nhiệm chính trong việc thu thập và xử lý dữ liệu Insights. Quý vị có thể truy cập chi tiết về trách nhiệm này và quyền của mình với tư cách là chủ thể dữ liệu (xem bên dưới) tại www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum abrufen. Thông tin chung về cách Facebook xử lý dữ liệu cá nhân có thể được tìm thấy trong Chính sách dữ liệu của Facebook, có tại

www.facebook.com/about/privacy.


Quý vị có thể khẳng định quyền của mình với tư cách là chủ thể dữ liệu chống lại chúng tôi hoặc trực tiếp chống lại Facebook. Tuy nhiên, để đề phòng, chúng tôi muốn lưu ý một lần nữa rằng chúng tôi không thể thu thập, xử lý hoặc xem bất kỳ dữ liệu Thông tin chi tiết cá nhân nào (xem ở trên) và cũng không có kiến thức hoặc hiểu biết sâu sắc về các trường hợp xử lý của Facebook. Để xác nhận các thắc mắc về chủ đề dữ liệu và quyền thông tin tương ứng, vui lòng liên hệ trực tiếp với Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

 

Dữ liệu của quý vị sẽ chỉ được chuyển cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nếu họ làm việc thay mặt chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ đã ký hợp đồng. Điều này như một phần của quá trình xử lý đơn đặt hàng theo Điều 28 GDPR.

Các nhà cung cấp dịch vụ được sử dụng chỉ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân được yêu cầu để thực hiện hoạt động tương ứng. Các nhà cung cấp dịch vụ này bị cấm tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho bất kỳ mục đích nào khác.

Cụ thể, đây là địa chỉ nơi nhận:

- rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg (hỗ trợ trong khuôn khổ quy trình đăng ký trực tuyến)

 

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị không bị lạm dụng, nhà cung cấp thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức hiện có cho họ.

 

Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, quý vị có quyền được biết về dữ liệu được lưu trữ của mình. Theo yêu cầu, nhà cung cấp sẽ thông báo cho quý vị biết dữ liệu cá nhân nào đã được lưu trữ về quý vị hay chưa. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của mình trên trang web, quý vị có thể liên hệ với nhà cung cấp bất kỳ lúc nào tại datenschutz@rrc-ps.com.

Quý vị cũng có các quyền khác, như quyền chỉnh sửa, chặn hoặc xóa dữ liệu đã thu thập, quyền hạn chế xử lý, quyền khiếu nại với cơ quan giám sát và quyền di chuyển dữ liệu.

Cuối cùng, vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể của mình, quý vị có quyền phản đối bất kỳ lúc nào việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên Điều 6 Đoạn 1 lit. f) GDPR.

 

Chi tiết liên hệ của nhân viên bảo vệ dữ liệu

Datenschutz-Consult.DE

Dr. Mark Bedner
Frühlingstr. 8
66424 Homburg
Telefon: +49 (0)6 84 85 25 86 87
E-Mail: datenschutz@rrc-ps.com