Yêu cầu của chúng tôi về chất lượng

Chất lượng sản phẩm là lời hứa của chúng tôi và đảm bảo điều đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đối với chúng tôi, yêu cầu về chất lượng bắt đầu từ quá trình thiết kế. Quá trình này được thiết lập cho các sản phẩm đặc biệt cồng kềnh và đáng tin cậy.

Để đạt được mục tiêu này, tất cả các địa điểm và quy trình của chúng tôi đều được chứng nhận ISO9001 và ISO13485 và chúng tôi làm việc theo FDA QS-Reg.820. Ngoài ra, chúng tôi áp dụng cùng một tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng cao trong tất cả các cơ sở sản xuất và trên tất cả các nhóm sản phẩm.

Quý vị có thể tìm thấy các chứng chỉ ISO của chúng tôi trong khu vực tải xuống.


Yêu cầu cao nhất đối với nhà cung cấp

Tất cả các nhà cung cấp phụ tùng và linh kiện của chúng tôi cũng phải tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng cao. Chúng tôi luôn giám sát việc tuân thủ này. Tất nhiên, chúng tôi chịu trách nhiệm việc đảm bảo các nhà cung cấp của mình chỉ cung cấp các sản phẩm tuân thủ RoHS và REACH.


Truy xuất nguồn gốc đến chi tiết cuối cùng

Chúng tôi đảm bảo "Tracking- & Traceability" ("Theo dõi và truy xuất nguồn gốc) cho các bộ pin tiêu chuẩn và bộ sạc pin của chúng tôi đến cấp độ linh kiện. Việc kiểm tra hàng hóa đầu vào nhất quán, kiểm soát chất lượng nhiều giai đoạn và sản xuất cũng như kiểm tra 100% hàng hóa xuất đi bằng thiết bị kiểm tra của chính chúng tôi đảm bảo tiêu chuẩn cao này.


Tiêu chuẩn chất lượng trọn đời

Do tuổi thọ sản phẩm của chúng tôi rất dài, chúng tôi sử dụng quy trình quản lý vòng đời sản phẩm (Product-Lifecycle-Management-PLM) phù hợp để đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ở mức cao trong nhiều năm. Những thay đổi cần thiết đối với sản phẩm được xử lý thông qua một quy trình thay đổi và được thông báo cho khách hàng của chúng tôi bằng một Thông báo thay đổi sản phẩm (Product-Change-Notification-PCN) tiếp theo trước khi chúng có hiệu lực.


Tuân thủ các yêu cầu pháp lý

Pin và bộ sạc của chúng tôi đi kèm với tất cả các phê duyệt quy định cần thiết cho hoạt động tiếp thị trên toàn thế giới. Bằng việc theo dõi chặt chẽ các thay đổi quy chuẩn và khả năng hợp tác với các cơ quan phê duyệt trên toàn thế giới, chúng tôi thường xuyên điều chỉnh các quy trình và sản phẩm của mình sao cho phù hợp với hoàn cảnh mới.


Lợi thế của quý vị khi làm việc với RRC:

  • Các quy trình nghiêm ngặt từ quá trình phát triển thông qua quá trình sản xuất đến quan sát thị trường theo ISO9001, ISO13485, FDA QS-Reg.820
  • Đảm bảo chất lượng dựa trên CNTT và được hỗ trợ bởi công cụ
  • Quy trình PLM mạnh mẽ với Change- & Riskmanagement (Quản lý thay đổi & quản lý rủi ro)
  • Tần suất kiểm tra cao lên đến cấp Bậc 2
  • Sử dụng độc quyền các bộ phận và thành phần tuân thủ RoHS và REACH

Cơ hội của bạn: Sự nghiệp tại RRC power solutions!