Trách nhiệm xã hội của chúng tôi

Tại Công ty RRC, chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội của mình trong khuôn khổ những hoạt động kinh doanh toàn cầu của chúng tôi. Điều này đặc biệt được áp dụng đối với điều kiện làm việc, sự tương thích về xã hội và môi trường cũng như tính minh bạch, sự hợp tác và đối thoại tin cậy.


Quy tắc ứng xử (CoC)

Quy tắc ứng xử của chúng tôi dựa trên sự hiểu biết cơ bản chung về quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội. Điều đó đối với chúng tôi là nhà sản xuất pin của Đức, có nghĩa là chúng tôi nhận trách nhiệm bằng cách xem xét hậu quả của các quyết định và hành động kinh doanh của chúng tôi về mặt kinh tế, công nghệ, xã hội và sinh thái, đồng thời mang lại sự cân bằng lợi ích phù hợp.

Tại Công ty RRC, chúng tôi muốn tự nguyện đóng góp cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững của xã hội toàn cầu tại những địa điểm chúng tôi hoạt động. Khi thực hiện điều đó, chúng tôi hướng tới những giá trị và nguyên tắc đạo đức phổ biến chung, đặc biệt là tính liêm chính, trung thực và tôn trọng phẩm giá con người.

Theo tinh thần của công ước liên quan của Liên hiệp quốc, chúng tôi phản đối mọi hình thức tham nhũng và hối lộ. Theo phương thức phù hợp, chúng tôi khuyến khích tính minh bạch, hành động chính trực, quản lý và kiểm soát có trách nhiệm trong công ty.

Chúng tôi theo đuổi những phương thức kinh doanh trong sạch và được công nhận cũng như cạnh tranh công bằng. Trong cạnh tranh, chúng tôi tập trung vào tác phong chuyên nghiệp và chất lượng công việc. Chúng tôi duy trì mối quan hệ hợp tác và tin cậy với các cơ quan giám sát.

Chúng tôi yêu cầu và thúc đẩy việc tuân thủ những biện pháp bảo hộ lao động cần thiết và ngăn ngừa những nguy hại cho sức khỏe do công việc gây ra.

Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do liên minh, tự do lập hiệp hội và thương lượng tập thể.

Chúng tôi phản đối mọi hình thức lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và bắt buộc cũng như chế độ nô lệ hiện đại và nạn buôn người.

Chúng tôi mang lại cơ hội bình đẳng cho mọi người và không dung thứ cho bất kỳ sự phân biệt đối xử nào dựa trên nguồn gốc dân tộc hoặc quốc gia, giới tính, tôn giáo, thế giới quan, tuổi tác, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, màu da, quan điểm chính trị hoặc nguồn gốc xã hội.

Với tư cách một doanh nghiệp, chúng tôi chịu trách nhiệm về tính tương thích với môi trường và tính bền vững của các sản phẩm, địa điểm và dịch vụ của mình. Chúng tôi ưu tiên những công nghệ tiên tiến và hiệu quả, thân thiện với môi trường và triển khai chúng trong toàn bộ vòng đời sản phẩm của chúng tôi. Ngay trong quá trình phát triển và sản xuất, chúng tôi chú ý đến việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, liên tục giảm tác động đến môi trường và tuân thủ các luật và quy định về bảo vệ môi trường.


Khoáng sản xung đột

Chúng tôi đề ra nhiệm vụ cho mình là loại bỏ cái gọi là khoáng sản xung đột trong tất cả các bộ phận và thành phần được sử dụng trong quá trình sản xuất và  trong tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ Đạo luật Dodd Frank về việc sử dụng thiếc, tantali, vonfram và vàng. Chúng tôi sử dụng phiên bản mới nhất của Mẫu Báo cáo khoáng sản xung đột (CMRT) của Sáng kiến khoáng sản có trách nhiệm để xác nhận việc tuân thủ đối với tất cả những sản phẩm của chúng tôi. Mẫu báo cáo CMRT có thể tải xuống dưới dạng tệp Excel tại https://www.rrc-ps.com/downloads.


Luật nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng (LKSG)

Mặc dù chúng tôi không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Luật nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của Châu Âu hoặc Đức (LksG), nhưng với cương vị của một đơn vị kinh tế có trách nhiệm, Công ty RRC power solutions tích cực hỗ trợ các đối tác của mình thực hiện nghĩa vụ của họ. Để làm việc này, chúng tôi cung cấp những thông tin dưới đây:


Tên doanh nghiệp / tên tập đoàn doanh nghiệp RRC power solutions
Mã số thuế DE172813096
Danh bạ kinh doanh Tòa án quận Saarbrücken, Số HRB B3426
Trụ sở chính Công ty TNHH RRC power solutions
Công viên công nghệ 1
66424 Homburg
Đức
Lĩnh vực kinh doanh Ngành công nghiệp điện
Loại sản phẩm chính / Loại dịch vụ chính Pin li-ion thứ cấp,
Bộ nguồn, sạc, phụ kiện
Công nghệ sử dụng cho sản xuất
(Danh sách không đầy đủ. Không phải tất cả các công nghệ đều áp dụng cho mọi sản phẩm)
Hàn điện, dán, ép phun, hàn thiếc
Cơ sở sản xuất kinh doanh riêng của công ty 1. Công ty TNHH RRC power solutions, Đức
2. RRC power solutions Co. Ltd., Việt Nam
3. RRC power solutions Ltd., Hongkong
4. RRC power solutions Inc., USA
Nguồn quốc gia cho các thành phần cơ bản của sản phẩm của chúng tôi 1. Hàn Quốc (tế bào pin, linh kiện điện tử)
2. Trung Quốc (tế bào pin, linh kiện điện tử)
3. Nhật bản (tế bào pin, linh kiện điện tử)
4. Đài Loan (linh kiện điện tử)
   

Ngoài ra, quý vị có thể xin thêm giấy chứng nhận phù hợp cho các sản phẩm của chúng tôi từ đầu mối của quý vị tại RRC.

Với tất cả các sản phẩm của mình, chúng tôi đảm bảo rằng việc truy xuất nguồn gốc được đảm bảo trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Hơn nữa, RRC cung cấp các mẫu chung cho khoáng sản xung đột trên trang web của mình và đảm bảo DRC không bị xung đột theo Quy định của EU 2017/821. Chúng tôi tích cực kiểm tra và tuân thủ tất cả những nguyên tắc tuân thủ quan trọng về vật liệu (REACH, RoHS, TSCA, Prop65, v.v.).

Chúng tôi được cấp chứng chỉ ISO 9001 và ISO 13485. Hành động có ý thức bảo vệ môi trường đã ăn sâu vào triết lý doanh nghiệp của chúng tôi.  Tại tất cả các địa điểm sản xuất, chúng tôi hành động theo các yêu cầu của ISO 14001 và cũng tuân thủ các công ước quốc tế hiện hành (Minamata, Stockholm POP, Basel).

Quý vị có thể thấy những thông tin tiếp theo trong Quy tắc ứng xử chúng tôi và trong trang mạng để tải xuống (https://www.rrc-ps.com/downloads).

Cơ hội của bạn: Sự nghiệp tại RRC power solutions!