Trách nhiệm xã hội của chúng tôi

Tại RRC, chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội trong bối cảnh hoạt động kinh doanh toàn cầu. Điều này đặc biệt áp dụng cho các điều kiện làm việc, khả năng tương thích về xã hội và môi trường cũng như tính minh bạch, hợp tác tin cậy và đối thoại.


Code of Conduct (CoC)

CoC của chúng tôi dựa trên sự hiểu biết cơ bản chung về quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội. Đối với chúng tôi với tư cách là nhà sản xuất pin của Đức, điều này có nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm bằng cách xem xét hậu quả của các quyết định và hành động kinh doanh của mình về mặt kinh tế, công nghệ, xã hội và sinh thái và mang lại sự cân bằng lợi ích phù hợp.

Tại RRC, chúng tôi tự nguyện đóng góp vào sự phát triển hạnh phúc và bền vững của xã hội toàn cầu tại các địa điểm mà chúng tôi hoạt động. Khi làm như vậy, chúng ta được định hướng bởi các giá trị và nguyên tắc đạo đức có thể áp dụng rộng rãi, đặc biệt là sự chính trực, trung thực và tôn trọng phẩm giá con người.

Chúng tôi từ chối tham nhũng và hối lộ theo định nghĩa của công ước Liên hợp quốc. Chúng tôi đề cao tính minh bạch, hành động chính trực, quản lý và kiểm soát có trách nhiệm trong công ty theo cách thức phù hợp.

Chúng tôi theo đuổi các phương thức kinh doanh trong sạch và được công nhận cũng như cạnh tranh công bằng. Trong cạnh tranh, chúng tôi tập trung vào tác phong chuyên nghiệp và chất lượng công việc. Chúng tôi duy trì mối quan hệ hợp tác và tin cậy với các cơ quan giám sát.

Liên quan đến lợi ích của người tiêu dùng, chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo vệ người tiêu dùng và các thông lệ bán hàng, tiếp thị và thông tin phù hợp. Các nhóm cần được bảo vệ đặc biệt (ví dụ như bảo vệ thanh thiếu niên) được quan tâm đặc biệt.


Tài nguyên xung đột

Chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ của mình là hạn chế phân phối cái gọi là tài nguyên xung đột trong tất cả các bộ phận và thành phần được sử dụng cũng như trong sản xuất và tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ Đạo luật Dodd-Frank-Act về việc sử dụng thiếc, tantali, vonfram và vàng. Chúng tôi sử dụng phiên bản mới nhất của Mẫu báo cáo xung đột về khoáng sản (Conflict Minerals Reporting Template-CMRT) của Responsible Minerals Initiative để xác nhận việc tuân thủ đối với tất cả các sản phẩm của chúng tôi. CMRT có sẵn dưới dạng tệp Excel trong khu vực DOWNLOADS.


Hoạt động từ thiện của công ty

Hàng ngày, chúng tôi tiếp xúc với số phận con người thông qua các sản phẩm của mình. Chúng tôi muốn thực hiện trách nhiệm xã hội của mình với tư cách là một công ty. Đó là lý do tại sao chúng tôi hỗ trợ một chiến dịch từ thiện hàng năm dựa trên đề xuất từ các đồng nghiệp của mình.

Ví dụ, vào 2017, chúng tôi đã quyết định hỗ trợ Hồ sơ người hiến tủy xương ở Đức (DKMS) như một phần của chiến dịch hiến tặng tủy xương. Một đồng nghiệp tốt đã có cơ hội duy nhất để trao cho một cậu bé cơ hội sống khỏe mạnh bằng cách hiến tủy xương của mình.

Chúng tôi đã quyết định quyên góp khoản thu nhập bị mất của đồng nghiệp và thực hiện một chiến dịch hiến tặng trong công ty, điều này cho phép chúng tôi giành được nhiều nhà tài trợ hơn cho DKMS.

"Cảm giác thật tốt khi làm việc thiện!" Giám đốc điều hành Gerhard Ruffing nói về chiến dịch gây quỹ của DKMS.

Cơ hội của bạn: Sự nghiệp tại RRC power solutions!